PENGGUNAAN INPUT PEMBELAJARAN BERSUMBERKAN PEMBIAYAAN TAMBAHAN PENDIDIKAN KERAJAAN NEGERI DAN HUBUNGANNYA TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DI HULU TERENGGANU

Tuan Maznah binti Tuan Muda

Abstract

Setiap tahun kerajaan telah membuat pembiayaan yang tinggi untuk memastikan semua agenda dalam bidang pendidikan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Namun, pembiayaan pendidikan ini tidak disertai dengan pencapaian pelajar yang memberangsangkan. Kajian ini dibuat adalah untuk melihat hubungan antara penggunaan input pembelajaran berasaskan pembiayaan  tambahan  pendidikan  Kerajaan Negeri  Terengganu terhadap pencapaian pelajar. Responden kajian terdiri daripada pelajar tingkatan enam rendah di empat buah sekolah di Hulu Terengganu. Sampel kajian adalah 145 orang pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tahun 2016.  Kajian ini adalah kajian berbentuk kuantitatif dengan menggunakan kaedah tinjauan dan menggunakan data rentas masa. Data kajian di pungut menggunakan borang soal selidik dengan empat konstruk. Tiga konstruk iaitu pengajaran guru, penggunaan bahan pengajaran dan penilaian serta pelaksanaan program akademik tambahan merupakan input pembelajaran berasaskan pembiayaan tambahan kerajaan negeri dan satu konstruk motivasi pelajar. Data di analisis menggunakan Program Statistic Package of Sosial Science (SPSS) version 21 secara deskriptif dan statistik inferensi. Keputusan kajian menunjukkan bahawa penggunaan input pembelajaran berasaskan pembiayaan tambahan kerajaan negeri mempunyai hubungan yang signifikan dengan motivasi belajar pelajar. Namun, tidak terdapat hubungan antara penggunaan input pembelajaran berasaskan pembiayaan tambahan pendidikan  kerajaan negeri terhadap pencapaian Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Dapat dirumuskan bahawa, walaupun tidak terdapat hubungan antara penggunaan input pembelajaran berasaskan pembiayaan tambahan pendidikan kerajaan negeri terhadap pencapaian SPM, tetapi penggunaan input pembelajaran ini telah meningkatkan tahap motivasi belajar pelajar yang membantu meningkatkan keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)  secara tidak langsung. Oleh itu, Kerajaan Negeri Terengganu wajar meneruskan lagi pembiayaan pendidikan tambahan ini.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.