[1]
Kassim, F., Ramli, M.R., Mat Noor, N.A., Seok-Ching Yong, I. and Abdul Azzis, M.S. 2023. PERANAN KURSUS FALSAFAH DAN ISU SEMASA DALAM “MENYEMPURNAKAN” MAHASISWA: KAJIAN DI UNIVERSITI MALAYA. Asian People Journal (APJ). 6, 2 (Oct. 2023), 35-46. DOI:https://doi.org/10.37231/apj.2023.6.2.420.