[1]
Zulkifli, N., Hamzah, M.I. and Abdul Razak, K. 2023. APLIKASI TEKNIK MODIFIED NGT DALAM PENILAIAN MODEL PENGAJARAN KREATIF PENSYARAH PENDIDIKAN ISLAM POLITEKNIK. Asian People Journal (APJ). 6, 2 (Oct. 2023), 47-59. DOI:https://doi.org/10.37231/apj.2023.6.2.440.