[1]
Wahab, N.A. 2018. KANDUNGAN BAHAN DALAM MEDIA MASSA YANG MENARIK MINAT PELAJAR. KAJIAN DI SMK DAERAH PASIR PUTEH, KELANTAN. Asian People Journal (APJ). 1, 2 (Dec. 2018), 84-91.