(1)
Ahmad Mahadi, S. PENGURUSAN ISTIHADAH MENURUT FIQH ISLAM DAN PERUBATAN. APJ 2018, 1, 110-124.