(1)
Mat Isa, N. S.; Mahamod, Z. TAHAP PENGETAHUAN, SIKAP DAN MASALAH GURU BAHASA MELAYU TERHADAP PENERAPAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOMSAS. APJ 2021, 4, 93-107.