(1)
Abd Aziz, M. A. S. HAK KEISTIMEWAAN MELAYU-ISLAM DI MALAYSIA: SATU ANALISIS DARI PERSPEKTIF PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN. APJ 2023, 6, 82-92.