(1)
Kassim, F.; Ramli, M. R.; Mat Noor, N. A.; Seok-Ching Yong, I.; Abdul Azzis, M. S. PERANAN KURSUS FALSAFAH DAN ISU SEMASA DALAM “MENYEMPURNAKAN” MAHASISWA: KAJIAN DI UNIVERSITI MALAYA. APJ 2023, 6, 35-46.