(1)
Zulkifli, N.; Hamzah, M. I.; Abdul Razak, K. APLIKASI TEKNIK MODIFIED NGT DALAM PENILAIAN MODEL PENGAJARAN KREATIF PENSYARAH PENDIDIKAN ISLAM POLITEKNIK. APJ 2023, 6, 47-59.