(1)
Muhsain, S. N. F.; Zainal, N. F.; Harun, N. H.; Abdul Halim, ‘Imaaduddin; Md Yusoff, M. S. KECENDERUNGAN KANAK-KANAK TERHADAP BIDANG AGROPRENEUR: KAJIAN KES DI PUSAT AKTIVITI KANAK-KANAK KUALA MUDA, MALAYSIA. APJ 2022, 5, 161-168.