Zulkifli, N., Hamzah, M. I., & Abdul Razak, K. (2023). APLIKASI TEKNIK MODIFIED NGT DALAM PENILAIAN MODEL PENGAJARAN KREATIF PENSYARAH PENDIDIKAN ISLAM POLITEKNIK. Asian People Journal (APJ), 6(2), 47-59. https://doi.org/10.37231/apj.2023.6.2.440