Eusof, Y. A., Erdawati, L., STIE Lembah Dempo, E., & Erliani, Y. (2018). MEKANISMA UPAH KERTALAN SEBAGAI KAEDAH TRADISIONAL PEMBAYARAN UPAH DALAM PENUAIAN PADI DI PAGAR ALAM, SUMATERA SELATAN: KAJIAN KES DESA MUARA SINDANG. Asian People Journal (APJ), 1(2), 162-173. Retrieved from https://journal.unisza.edu.my/apj/index.php/apj/article/view/51