AHMAD MAHADI, S. PENGURUSAN ISTIHADAH MENURUT FIQH ISLAM DAN PERUBATAN. Asian People Journal (APJ), v. 1, n. 1, p. 110-124, 20 Jun. 2018.