KASSIM, F.; RAMLI, M. R.; MAT NOOR, N. A.; SEOK-CHING YONG, I.; ABDUL AZZIS, M. S. PERANAN KURSUS FALSAFAH DAN ISU SEMASA DALAM “MENYEMPURNAKAN” MAHASISWA: KAJIAN DI UNIVERSITI MALAYA. Asian People Journal (APJ), v. 6, n. 2, p. 35-46, 30 Oct. 2023.