WAHAB, N. A. KANDUNGAN BAHAN DALAM MEDIA MASSA YANG MENARIK MINAT PELAJAR. KAJIAN DI SMK DAERAH PASIR PUTEH, KELANTAN. Asian People Journal (APJ), v. 1, n. 2, p. 84-91, 15 Dec. 2018.