Abd Aziz, Mohd Afiq Shafirin. 2023. “HAK KEISTIMEWAAN MELAYU-ISLAM DI MALAYSIA: SATU ANALISIS DARI PERSPEKTIF PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN”. Asian People Journal (APJ) 6 (1), 82-92. https://doi.org/10.37231/apj.2023.6.1.395.