Kassim, Faezah, Mohd Rahimi Ramli, Noor Ain Mat Noor, Irene Seok-Ching Yong, and Muhammad Shamshinor Abdul Azzis. 2023. “PERANAN KURSUS FALSAFAH DAN ISU SEMASA DALAM ‘MENYEMPURNAKAN’ MAHASISWA: KAJIAN DI UNIVERSITI MALAYA”. Asian People Journal (APJ) 6 (2), 35-46. https://doi.org/10.37231/apj.2023.6.2.420.