Zulkifli, Norfarahi, Mohd Isa Hamzah, and Khadijah Abdul Razak. 2023. “APLIKASI TEKNIK MODIFIED NGT DALAM PENILAIAN MODEL PENGAJARAN KREATIF PENSYARAH PENDIDIKAN ISLAM POLITEKNIK”. Asian People Journal (APJ) 6 (2), 47-59. https://doi.org/10.37231/apj.2023.6.2.440.