Muhsain, Siti Nur Fathini, Nor Fadzilah Zainal, Nor Hidayah Harun, ‘Imaaduddin Abdul Halim, and Mohd Sukor Md Yusoff. 2022. “KECENDERUNGAN KANAK-KANAK TERHADAP BIDANG AGROPRENEUR: KAJIAN KES DI PUSAT AKTIVITI KANAK-KANAK KUALA MUDA, MALAYSIA”. Asian People Journal (APJ) 5 (2), 161-68. https://doi.org/10.37231/apj.2022.5.2.468.