Zulkifli, N., Hamzah, M. I. and Abdul Razak, K. (2023) “APLIKASI TEKNIK MODIFIED NGT DALAM PENILAIAN MODEL PENGAJARAN KREATIF PENSYARAH PENDIDIKAN ISLAM POLITEKNIK”, Asian People Journal (APJ), 6(2), pp. 47-59. doi: 10.37231/apj.2023.6.2.440.