Muhsain, S. N. F., Zainal, N. F., Harun, N. H., Abdul Halim, ‘Imaaduddin and Md Yusoff, M. S. (2022) “KECENDERUNGAN KANAK-KANAK TERHADAP BIDANG AGROPRENEUR: KAJIAN KES DI PUSAT AKTIVITI KANAK-KANAK KUALA MUDA, MALAYSIA”, Asian People Journal (APJ), 5(2), pp. 161-168. doi: 10.37231/apj.2022.5.2.468.