[1]
F. Kassim, M. R. Ramli, N. A. Mat Noor, I. Seok-Ching Yong, and M. S. Abdul Azzis, “PERANAN KURSUS FALSAFAH DAN ISU SEMASA DALAM ‘MENYEMPURNAKAN’ MAHASISWA: KAJIAN DI UNIVERSITI MALAYA”, APJ, vol. 6, no. 2, pp. 35-46, Oct. 2023.