[1]
S. N. F. Muhsain, N. F. Zainal, N. H. Harun, ‘Imaaduddin Abdul Halim, and M. S. Md Yusoff, “KECENDERUNGAN KANAK-KANAK TERHADAP BIDANG AGROPRENEUR: KAJIAN KES DI PUSAT AKTIVITI KANAK-KANAK KUALA MUDA, MALAYSIA”, APJ, vol. 5, no. 2, pp. 161-168, Oct. 2022.