[1]
N. A. Wahab, “KANDUNGAN BAHAN DALAM MEDIA MASSA YANG MENARIK MINAT PELAJAR. KAJIAN DI SMK DAERAH PASIR PUTEH, KELANTAN”, APJ, vol. 1, no. 2, pp. 84-91, Dec. 2018.