Jamaludin, M. S., F. A. Abdul Kadir, M. S. Mahmud, and A. N. Mohd Yusof. “CABARAN PENDIDIKAN MINORITI MUSLIM DI AUSTRALIA”. Asian People Journal (APJ), Vol. 6, no. 1, Apr. 2023, pp. 53-64, doi:10.37231/apj.2023.6.1.390.