Zulkifli, N., M. I. Hamzah, and K. Abdul Razak. “APLIKASI TEKNIK MODIFIED NGT DALAM PENILAIAN MODEL PENGAJARAN KREATIF PENSYARAH PENDIDIKAN ISLAM POLITEKNIK”. Asian People Journal (APJ), Vol. 6, no. 2, Oct. 2023, pp. 47-59, doi:10.37231/apj.2023.6.2.440.