Muhsain, S. N. F., N. F. Zainal, N. H. Harun, ‘Imaaduddin Abdul Halim, and M. S. Md Yusoff. “KECENDERUNGAN KANAK-KANAK TERHADAP BIDANG AGROPRENEUR: KAJIAN KES DI PUSAT AKTIVITI KANAK-KANAK KUALA MUDA, MALAYSIA”. Asian People Journal (APJ), Vol. 5, no. 2, Oct. 2022, pp. 161-8, doi:10.37231/apj.2022.5.2.468.