Rasuah Dalam Pentadbiran Tanah: Penyelesaian Menurut Islam

Noraida Harun, Jady @ Zaidi Hassim

Abstract


Corruption in the public and private sector has become a major problem to the government. Corruption is a serious problem that has become a topic of debate lately, especially in the mass media. Several negative effects will arise as a result of this corruption problem. The main objective of this paper is to analyse the prevailing corruption in land administration. Thus, the trend of corruption in land administration is deeply rooted and it could jeopardize public confidence in the institution of land office. This paper aims to identify the factors of the problem of corruption, recommendations and solutions to curb these crimes from occurring and to identify whether Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC Act 2009) is able to provide solutions to the problems of the crime. The library research and content analysis method are being used in this study. The finding of this research shows that there are several factors of corruption have been identified occurring in the land administration. The MACC Act 2009 appears to have a lot of loopholes in the effort to curb the problem of corruption. This study will highlight some of the proposed recommendations according to Islamic perspective to ensure the interests and rights of all parties involved.

 

 

Keywords: corruption, land administration, Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009, recommendations and solutions according to Islamic law.


Full Text:

PDF

References


Ahmad Martadha Mohamed. Nur Syakiran Akmal Ismail. Md Zawawi Abu Bakar. (2014). “Personel Integrity as A Guiding Principle for Fighting Corruption” dalam Journal of New Government Paradigm. vol. 1, h. 14-27.

Al Ghazali. (1986.) Ihya Ulum al-Din. Jil.2. Beirut: dar al-Fikr.

Al-Zuhayliy. (1989). Al-Fiqh al-Islamiywa Adillatuhu. Jil.6. Beirut: dar al- Fikr.

Annis Nazira Ismail. (2009). Penipuan Dalam Urusan Pindahmilik Tanah, Kajian Kes: Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Tesis Ijazah Sarjana Muda, Universiti Teknologi Malaysia.

Asiah Bidin, Shariffah Nuridah Aishah. (2008). Jenayah Rasuah Dan Pecah Amanah Di Kalangan Pengarah Syarikat: Mengenalpasti Punca Masalah Dan Cadangan Penyelesaiannya Menurut Islam. Kertas kerja, Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan, Pusat Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 15 Oktober 2008.

Bekas Penolong Pengarah Pejabat Tanah Dipenjara (2014). Jumaat 21 Mac, Sinar Harian Online, http://www.sinarharian.com.my

Cadangan Pemberi Suapan Terima Hukuman Berat Wajar (2014). Jumaat 12 Disember. Berita Harian Online, http://www2.bharian.com.my

Chuah Chang Man (2008). “Memelihara Integriti Nasional: mempertingkatkan Keberkesanan Usaha memerangi Rasuah” dalam Jurnal INSTUN. Vol1(2), h. 36-48.

Dua Beranak Dituduh Rasuah Pegawai Pejabat Tanah ( 2011). Selasa 18 Januari. Bernama Online, http:// www.bernama.com

Dua Pegawai Tanah Melaka Didakwa Rasuah (2012). Rabu 18 April. Berita Harian Online, http://www2.bharian.com.my

Dua Penjawat Awam terima Padah Ambil Rasuah (2015). Rabu 8 April. Sinar Harian Online, http://www.sinarharian.com.my

Farah Shazwani Ali. (2011). Rabu 2 Mac. “ Di Tuduh Tukar hak Milik tanah”. Sinar Harian Online, http://www.sinarharian.com.my

Faridah Mohd Tap (2012). Rasuah:Cabaran Besar Wujudkan Tadbir Urus Baik. Majalah Milenia Muslim. h. 41.

Justin Wee Kim Fang. (2012). “Overview of the Anti-Corruption Laws in Malaysia” dalam Jurnal Law Review (LR). Jilid 176, h.181.

Kamal Mahyudin Harun.(1998). Abdullah Nashih Ulwan Menuju Ketakwaan (Terjemahan). Kuala Lumpur : Pustaka Salam.

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2013). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mahadzirah Mohamad, Nor Azman Mat Ali, Masir Mohamad, Wan Yusof Wan Chik, Norhilmi Muhammad, Fazida Karim. (2014). Kualiti Hidup, Pendekatan Maqasid Syariah. Kuala Terengganu :Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin.

Mohammad Taquiddin Mohamad. Mohd. Hafiz Abdul Wahab. (2008). Rasuah dan Pertumbuhan Ekonomi: Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia. Kertas kerja, Persidangan International Conference Islamic Economic and Social Justice: Reinforcing Equity for the Common Well-Being, Kediri, Indonesia, 25-26 Julai 2008.

Mohd Shauki Abdul Majid. (2004). Wacana Hadhari Dalam Islam. Kuala Lumpur : Book Publication Sdn Bhd.

Nur Syakiran Akmal Ismail. Md Zawawi Abu Bakar. (2004). Rasuah….? Katakan Tidak, http://repo.uum.edu.my/1908/1/47.pdf, dimuat turun pada 4 Ogos 2015.

Nuzul Sham Shamsuddin. (2013). Selasa 29 Januari.”Pegawai Tanah Didakwa Rasuah.” Kosmo Online, www.kosmo.com.my

Paizah, Ismail. (1991).Undang-undang Jenayah Islam. Selangor : Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).

Penolong Pegawai Pejabat Daerah dan Tanah didenda (2015). Jumaat 3 Julai. Sinar Harian Online, http://www.sinarharian.com.my

Penolong Pegawai Tanah Mengaku Salah Rasuah (2014). Rabu 3 Disember. Sinar Harian Online, http://www.sinarharian.com.my

S.O. Kanan Pejabat Tanah & Galian (PTG) Pahang Di penjara, Denda Kerana Terima Rasuah (2012). Jumaat 30 November. SPRM Online, http://www.sprm.gov.my/s-o-kanan-pejabat-tanah.html

Salwa Sha’ari (2011). Sabtu 23 April. “Rasuah Pasir: PenolongPegawai Tanah DipenjaraTiga Bulan, Denda RM10, 000”. Star Online, www.mstar.com

Sarah Dina Mohd Adnan. Mohd Adib Ismail. (2013). Impak Rasuah Kepada Pertumbuhan Ekonomi. Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VIII 2013 (PERKEM VIII). Jilid 1 : 246-253.

Sharifah Hayati al-Qudsy.(2008). “Budaya Kerja Cemerlang Menurut Perspektif Islam: Amalan Perkhidmatan Awam Malaysia”. dalam Jurnal Pengajian Melayu. Jilid 19, h. 199-202.

Shofian Ahmad. (2008). Jenayah Rasuah: Bentuk dan Hukum Menurut Islam. Al-Syariah, Jilid 4, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa danPustaka, h. 62-85.

Syed Hussein Al-Attas. (1995). Rasuah, Sifat Sebab dan Fungsi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tan Liat Choon, Khadijah Hussin. (2012). Towards E- Government’s 3D Property. International Journal of Scientific & Engineering Research. 3(3), http://www.ijser.org

Temu bual dengan Encik Zameri bin Mat Zin, Pengarah SPRM negeri Terengganu dan AzminYusoff, Penguasa Kanan, SPRM negeri Terengganu, Tingkat 10, Wisma Persekutuan, Jalan Sultan Ismail, Peti Surat 6000, 20720 Kuala Terengganu, Terengganu, 8 Mei 2011.

Tuan Buqhairah Tuan Muhamad Adnan. (2014). Rabu 12 Mac. “Staf Pejabat Tanah Terima Rasuah”. Sinar Harian Online, http://www.sinarharian.com.my

Yusof Pon. (2010). Pembangunan Integriti di Malaysia. Kertas kerja, Seminar Antarabangsa Pembangunan Wilayah Ekonomi, Perundingan dan Pentadbiran Malaysia dan Indonesia, Riau, Indonesia, 7-9 Jun 2010.

Zulkifli Mahmood. (1990). Pencegahan Rasuah dari Pengalaman Badan Pencegah Rasuah. Kertas kerja, Seminar Etika Pengurusan Amalan Masa Kini dan Arah Masa Depan. Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia, 13 Mac 1990.

Zulkipli Mat Noor. (2005). Badan Pencegah Rasuah (BPR) dalam Membasmi Rasuah di Malaysia. Dlm Mazlin Musa et.al. (ed.) Etika Dan Integriti Di Malaysia: Isu Dan Cabaran. Kuala Lumpur: Institut Integriti Malaysia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.