[1]
Ali Makdom , A.H. and Shuhari , M.H. 2023. Pendekatan Naqliyyah dan ʿAqliyyah Secara Qiyās al-Basīṭ dan Qiyās al-Murakkab oleh Tuan Hussein Kedah Pada Sifat Waḥdāniyyah Dalam Hidāyah al-Mutafakkirīn. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. 24, 2 (Dec. 2023), 36-51. DOI:https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.796.