[1]
Zulkefli, A.A., Al-Akiti, M.A., Abdul Halim , Z.A. and Mohd Zawawi, A.Z. 2023. Penilaian Kritis Disertasi ‘Pemikiran Akidah Shaykh Nazim al-Qubrusi Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah’. [Critical Evaluation Of The Dissertation ’Pemikiran Akidah Shaykh Nazim Al-Qubrusimenurut Ahli Sunnah Wal Jamaah’: A Study Of Divine Issues]. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. 24, 2 (Dec. 2023), 52-72. DOI:https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.797.