[1]
Saful Amin, M.S.A.N. and Syed Abdul Rahman, S.M.H. 2023. Pengaruh Ilmu Mantik Terhadap Polemik Kalimah al-Tawhid: Satu Kajian Terhadap Khatimah al-Sa‘adah. [The Influence Of Logic On The Polemic Of Kalimah Al-Tawhid: A Study On Khatimah Al-Sa’adah]. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. 24, 2 (Dec. 2023), 73-83. DOI:https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.799.