[1]
Ismail, M.H. and Jasni, S.R. 2023. Sumbangan Pemikiran Mustafa Al-Siba’i Terhadap Aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah. [Mustafa Al-Siba’i’s Contributions And Thoughts On The Sect Of Ahli Sunnah Wal Jamaah]. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. 24, 2 (Dec. 2023), 84-93. DOI:https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.800.