[1]
Ammar , A. and Mohamed Saniff, S. 2024. Pembangunan Komuniti Dan Usaha Dakwah Era Pasca Covid-19: Inisiatif Projek Masa@Sungai Nibong [Community Development And Da’wah Efforts Post Covid-19: The Masa@Sungai Nibong Project Initiative]. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. 24, 2 (Jan. 2024), 115-128. DOI:https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.803.