[1]
Al Hadi, H.M. and Mohd Rosdi, M.S. 2024. Usaha Oman Menyebarkan Agama Islam Pada Zaman Awal Di Nusantara. [Oman’s Efforts To Spread Islam In The Early Islamic Period In The Malay Archipelago]. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. 24, 2 (Feb. 2024), 129-144. DOI:https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.813.