(1)
Ali Makdom , A. H.; Shuhari , M. H. Pendekatan Naqliyyah Dan ʿAqliyyah Secara Qiyās Al-Basīṭ Dan Qiyās Al-Murakkab Oleh Tuan Hussein Kedah Pada Sifat Waḥdāniyyah Dalam Hidāyah Al-Mutafakkirīn. JIMK 2023, 24, 36-51.