(1)
Zulkefli, A. A.; Al-Akiti, M. A.; Abdul Halim , Z. A.; Mohd Zawawi, A. Z. Penilaian Kritis Disertasi ‘Pemikiran Akidah Shaykh Nazim Al-Qubrusi Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah’. [Critical Evaluation Of The Dissertation ’Pemikiran Akidah Shaykh Nazim Al-Qubrusimenurut Ahli Sunnah Wal Jamaah’: A Study Of Divine Issues]. JIMK 2023, 24, 52-72.