(1)
Saful Amin, M. S. A. N.; Syed Abdul Rahman, S. M. H. Pengaruh Ilmu Mantik Terhadap Polemik Kalimah Al-Tawhid: Satu Kajian Terhadap Khatimah Al-Sa‘adah. [The Influence Of Logic On The Polemic Of Kalimah Al-Tawhid: A Study On Khatimah Al-Sa’adah]. JIMK 2023, 24, 73-83.