(1)
Ammar , A.; Mohamed Saniff, S. Pembangunan Komuniti Dan Usaha Dakwah Era Pasca Covid-19: Inisiatif Projek Masa@Sungai Nibong [Community Development And Da’wah Efforts Post Covid-19: The Masa@Sungai Nibong Project Initiative]. JIMK 2024, 24, 115-128.