Razali, K., Md Zain, A. D., Wahab, M. R., & Abd Wahab, N. (2023). Fahaman Ateis Melayu Mengenai Islam Dalam Media Sosial: Analisis Kandungan Facebook [Malay Atheists’ Thought of Islam Through Social Media: Facebook Content Analysis]. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 24(2), 14-27. https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.794