Ali Makdom , A. H., & Shuhari , M. H. (2023). Pendekatan Naqliyyah dan ʿAqliyyah Secara Qiyās al-Basīṭ dan Qiyās al-Murakkab oleh Tuan Hussein Kedah Pada Sifat Waḥdāniyyah Dalam Hidāyah al-Mutafakkirīn. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 24(2), 36-51. https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.796