Zulkefli, A. A., Al-Akiti, M. A., Abdul Halim , Z. A., & Mohd Zawawi, A. Z. (2023). Penilaian Kritis Disertasi ‘Pemikiran Akidah Shaykh Nazim al-Qubrusi Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah’. [Critical Evaluation Of The Dissertation ’Pemikiran Akidah Shaykh Nazim Al-Qubrusimenurut Ahli Sunnah Wal Jamaah’: A Study Of Divine Issues]. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 24(2), 52-72. https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.797