Saful Amin, M. S. A. N., & Syed Abdul Rahman, S. M. H. (2023). Pengaruh Ilmu Mantik Terhadap Polemik Kalimah al-Tawhid: Satu Kajian Terhadap Khatimah al-Sa‘adah. [The Influence Of Logic On The Polemic Of Kalimah Al-Tawhid: A Study On Khatimah Al-Sa’adah]. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 24(2), 73-83. https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.799