Ismail, M. H., & Jasni, S. R. (2023). Sumbangan Pemikiran Mustafa Al-Siba’i Terhadap Aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah. [Mustafa Al-Siba’i’s Contributions And Thoughts On The Sect Of Ahli Sunnah Wal Jamaah]. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 24(2), 84-93. https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.800