Ammar , A., & Mohamed Saniff, S. (2024). Pembangunan Komuniti Dan Usaha Dakwah Era Pasca Covid-19: Inisiatif Projek Masa@Sungai Nibong [Community Development And Da’wah Efforts Post Covid-19: The Masa@Sungai Nibong Project Initiative]. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 24(2), 115-128. https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.803