Al Hadi, H. M., & Mohd Rosdi, M. S. (2024). Usaha Oman Menyebarkan Agama Islam Pada Zaman Awal Di Nusantara. [Oman’s Efforts To Spread Islam In The Early Islamic Period In The Malay Archipelago]. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 24(2), 129-144. https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.813