ZULKEFLI, A. A.; AL-AKITI, M. A.; ABDUL HALIM , Z. A.; MOHD ZAWAWI, A. Z. Penilaian Kritis Disertasi ‘Pemikiran Akidah Shaykh Nazim al-Qubrusi Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah’. [Critical Evaluation Of The Dissertation ’Pemikiran Akidah Shaykh Nazim Al-Qubrusimenurut Ahli Sunnah Wal Jamaah’: A Study Of Divine Issues]. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, v. 24, n. 2, p. 52-72, 31 Dec. 2023.