ISMAIL, M. H.; JASNI, S. R. Sumbangan Pemikiran Mustafa Al-Siba’i Terhadap Aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah. [Mustafa Al-Siba’i’s Contributions And Thoughts On The Sect Of Ahli Sunnah Wal Jamaah]. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, v. 24, n. 2, p. 84-93, 31 Dec. 2023.