AMMAR , A.; MOHAMED SANIFF, S. Pembangunan Komuniti Dan Usaha Dakwah Era Pasca Covid-19: Inisiatif Projek Masa@Sungai Nibong [Community Development And Da’wah Efforts Post Covid-19: The Masa@Sungai Nibong Project Initiative]. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, v. 24, n. 2, p. 115-128, 1 Jan. 2024.