AL HADI, H. M.; MOHD ROSDI, M. S. Usaha Oman Menyebarkan Agama Islam Pada Zaman Awal Di Nusantara. [Oman’s Efforts To Spread Islam In The Early Islamic Period In The Malay Archipelago]. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, v. 24, n. 2, p. 129-144, 22 Feb. 2024.