Abdullah , Rahmat, and Wan Mohammad Ubaidillah Wan Abas. 2023. “Amalan Khurafat Berkaitan Bayi Dalam Masyarakat Melayu Islam Melaka [Superstitious Practices Related to Babies In The Malay Muslim Community Of Malacca]”. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari 24 (2), 1-13. https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.793.